1,6 milijuna lokacijskih građevinskih i uporabnih dozvola

U Hrvatskoj je do 15. listopada 2022. skenirano oko 1,6 milijuna lokacijskih građevinskih i uporabnih dozvola te drugih akata o gradnji (od planiranih 2 milijuna).

Od toga se 820.000 akata nalazi u sustavu eArhiva i vidljivo je na Geoportalu ISPU, dok je oko 400.000 akata metapodatkovno obrađeno i prošlo kontrolu kvalitete te je u tijeku isporuka u sustav. Preostali akti nalaze se u fazi metapodatkovne obrade.

Projekt digitalizacije akata o gradnji izdanih u razdoblju od 1968. do 2015. godine provodi Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. 

Provodi se na ukupno 148 lokacija diljem Hrvatske. Skeniranje je u ovome trenutku završeno na 105 lokacija, na 34 lokacije je u tijeku, a u pripremi je još devet lokacija.

Dostupnost tih podataka građanima će biti omogućena na GEO portalu Informacijskog sustava prostornog uređenja (ISPU) na kojem će podaci biti vidljivi na točnoj lokaciji građevine za koju je akt izdan.

#nekretnine#banking#riskmanagement#database#realestateagent#digitalization
(foto: VukovART)

Share this article:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp